onsdag den 14. september 2016

Indkaldelse til generalforsamling 4. okt. kl. 19Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Silkeborg Fluebinderlaug tirsdag d. 4/10 - 2016 kl. 19.00 i klublokalerne.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se vedtægter/love i menuen til højre. Disse vil også være til rådighed i ugen op til generalforsamingen i klublokalerne.
Alle forslag til generalgorsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Klubben vil være vært for brød og drikkevarer efter generalforsamlingen.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
For bestyrelsen
Formand
Peter Thinghuus