torsdag den 13. august 2015

Indkaldelse til generalforsamling 6. okt. kl. 19


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Silkeborgfluebinderlaug d. 6/10 - 2015 Kl 19.00 i klublokalerne.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se vedtægter/love i menuen til højre. Disse vil også være til rådighed i ugen op til generalforsamingen i klublokalerne.
Alle forslag til generalgorsamlingen skal være formanden i hånde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Klubben vil være vært for brød og drikkevarer efter generalforsamlingen
Vel mødt.
Med venlig hilsen
For bestyrelsen
Formand
Peter Thinghuus