onsdag den 28. september 2016

Til opslagstavlen - efterårets arrangementer

Her er noget du kan printe ud til opslagstavlen. Forklaring til Peter Østergaard - klik på billedet og gem det på computeren. Derefter åbner du billedet og printer. ;-)


onsdag den 14. september 2016

Indkaldelse til generalforsamling 4. okt. kl. 19Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Silkeborg Fluebinderlaug tirsdag d. 4/10 - 2016 kl. 19.00 i klublokalerne.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se vedtægter/love i menuen til højre. Disse vil også være til rådighed i ugen op til generalforsamingen i klublokalerne.
Alle forslag til generalgorsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Klubben vil være vært for brød og drikkevarer efter generalforsamlingen.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
For bestyrelsen
Formand
Peter Thinghuus

onsdag den 7. september 2016

Fisketur til Karup 17. september

Fisketur til Karup Å
Lørdag den 17. september kl. 15 ved Vridsted Bro


Vi tager på en fisketur til Karup Å ved Vridsted bro. Som sidste år har vi grill med og der vil være spisning rimelig tidligt så der er tid til at fiske.
Fluebinderlauget betaler maden (medbring selv drikkevarer).

Vi har dagkort med som man kan købe. Det koster 200 kr. for 24 timer. Så hvis man ikke syntes man har udnyttet kortet godt nok man man komme igen næste dag og fiske indtil kl. 15 næste dag.

Efter maden kan man fiske nedstrøms broen på begge sider. Højre side er der mange kilometer. På venstre side er der et stop midt på (Hollænderen). Her må man ikke fiske. Men det kan du altsammen få at vide af os.
Dem der er medlemmer må også fiske opstrøms broen.

Tilmeld dig på facebook eller send en email til Peter Thinghuus på peter@thinghuus.net senest onsdag 14. september.

OBS! Turen er kun for betalende medlemmer af fluebinderlauget.
Til opslagstavlen