søndag den 30. januar 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Silkeborgfluebinderlaug d. 15/2 - 2022 kl 19.00

 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder hermed til ektraordinær generalforsamling i Silkeborgfluebinderlaug d. 15/2 - 2022 kl 19.00
Det er hermed offentliggjort mere end 14 dage inden.
Det afholdes i vores klublokaler og der er et punkt på dagsordenen :
--> Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Det afholder i forbindelse med en normal klubaften, så vi starter med dette og gør det færdigt før vi starter med fluebinding.
Vel mødt
Peter Thinghuus (Formand)
På vegne af bestyrelsen.