onsdag den 4. oktober 2017

Opslag fra Facebook


Hej Alle.
Tak for en god generalforsamling i går med 16 fremmødte.
Beretning, Regnskab og referat vil alle blive lagt ind i vores protokol.
Hvis der er nogle der vil se beretningen, så ligger jeg den her i løbet af formiddagen sammen med referatet.

Derudover vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle andre der har hjulpet med de forskellige ture, undervisninger og generelt hjulpet til med at få klubben til at fungere..
Vi har i år 2 jubilarer som vi fra klubbens side vil give en erkendelse :
Børge Erland Jensen 70 år (16/8 - 1947)
Jens Mortensen 80 år (1/7 – 1937)

Vi har i år 2 bestyrelses medlemmer der takker af. Vi fra klubbens side vil give en erkendelse :

Klaus og Jens var tilstede, så Børge og Peter, der står en flaske til jer i klublokalerne.
Programmet er blevet justeret med en enkelt ombytning af klubaften tema.
Nyt program kommer i dag.

Vi ses til et ny sesson i 2017 og 2018